<..   o nás                     

 

Jsme volné sdružení tří fotografů a od roku 2005 se specializujeme především na průmyslovou fotografii.

 

Toto zaměření zahrnuje:

- průmyslová fotografie - průmyslové provozy, technologie, zařízení, výrobky, výrobní procesy, speciální zaměření na energetické zdroje a obnovitelné zdroje energie (fotovoltaika, větrné elektrárny, aj.)

- fotografie staveb - výstavba budov, inženýrské sítě, dopravní stavby, různé pozemní stavby

- architektura - exteriéry a interiéry továren, ale i ostatních budov

 

Další zaměření:

- fotografie reportážní - konference, společenské události, firemní akce, rauty, svatby, apod.

 

Pořizujeme také fotografie v náročnějších kompozičních schématech. Pro záběry využíváme jeřáby, tovární komíny, střešní konstrukce a jiné výškové stavby. To vše samozřejmě za splnění zásad bezpečnosti práce. 

Hlavním fotografem Fotostudia Fabriky je Ing. Martin Vonka, Ph.D. (IČ: 75654253). Jako absolvent Fakulty stavební využívá svých znalostí mimo jiné i při tvorbě fotografií, a to především z oblasti staveb a architektury. Jeho fotografické oko lze s výhodou využít právě tam, kde zákazník požaduje vysokou dokumentační a jasně vypovídající hodnotu snímků.

Disponujeme rozsáhlou autorskou fotobankou z oblasti technické a industriální fotografie, architektury, apod. To vše v licencích trvale výhradních, trvale nevýhradních, jednorázově nevýhradních a jednorázově výhradních. Pokud sháníte nějakou fotografii z naší cílové oblasti, poptejte nás.

Působíme na území celé ČR, občasně Dánsko.

fotostudio fabriky